Hvem kan hjelpe meg med saken min?

Du står fritt til å motta bistand fra andre. Det kan være for eksempel pårørende, helsepersonell, en brukerorganisasjon, pasient- og brukerombudet i fylket ditt eller en advokat.

Dersom du ønsker at noen skal være fullmektig for deg, det vil si at vedkommende tar over ansvaret for saken din, må du fylle ut fullmaktskjemaet på Min side.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring