Hva skjer i retten i en pasientskadesak?

I retten møter to parter som begge er representert ved advokat.

Det er tvisteloven som regulerer saksbehandlingen i rettssakene. Det betyr at advokaten som representerer staten ved Pasientskadenemnda skal argumentere for nemndas syn.

På pasientskadeområdet er det saken, ikke Pasientskadenemndas vedtak, som er til prøving i retten. Det betyr at det i forbindelse med rettssaken kan komme frem nye opplysninger som ikke tidligere har vært kjent.

Webinar om rettssakene på pasientskadeområdet

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring