Hva skjer hvis Pasientskadenemnda omgjør vedtaket?

Klage på vedtak om avslag på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning

Hvis Pasientskadenemnda kommer til at du har rett på erstatning, sender vi saken tilbake til Norsk pasientskadeerstatning. De skal da utrede, beregne og utbetale erstatningssummen.

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk forvaltningsrett å ha en toinstansbehandling av sakene. Vi sender derfor saken tilbake til førsteinstansen.

Klage på vedtak om innvilget erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning

Hvis Pasientskadenemnda omgjør en klagesak som gjelder erstatningsbeløpet fra Norsk pasientskadeerstatning, sender vi vedtaket til dem. Det er de som utbetaler erstatningen.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring