Hva er menerstatning?

Hvis du har fått en varig og betydelig skade, kan du ha rett på menerstatning.

Med varig menes vanligvis at skaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

Menerstatning er et unntak fra hovedregelen om at det må ha vært et økonomisk tap av et visst omfang.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring