Hva betyr årsakssammenheng i pasientskadesaker?

For å få pasientskadeerstatning må det være en årsakssammenheng mellom svikten ved helsehjelpen og skaden din.

Det betyr at skaden må ha oppstått på grunn av svikten, og det må være mer enn 50 prosent sannsynlig at skaden din skyldes svikten.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring