Er det mange pasientskadesaker som ender med en dom?

Norsk pasientskadeerstatning behandler årlig rundt 6000 erstatningssaker. Det blir tatt ut stevning i rundt 3 prosent av disse sakene.

Mange søksmål blir trukket eller forlikt. Derfor er det kun rundt 1 prosent av alle pasientskadesaker som ender med en rettskraftig dom.

Hvorfor trekkes en sak?

Den vanligste grunnen til at en sak blir trukket, er at rettsoppnevnt sakkyndig konkluderer med at det ikke var svikt ved helsehjelpen.

Hvorfor forlikes en sak?

Den viktigste årsaken til forlik er at det kommer fram nye opplysninger, som enten ikke har vært kjent tidligere, eller at saken blir bedre belyst under bevisførselen.

Hvis de nye opplysningene viser at du har krav på pasientskadeerstatning, eller mer erstatning enn det allerede er utbetalt, forliker vi saken.

Forlik skjer som oftest før hovedforhandling, men i noen få saker inngås det forlik etter at hovedforhandlingene er påbegynt.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring