Hvem er medlem i Pasientskadenemnda?

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd med tre til fem medlemmer. Medlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Ett av medlemmene er representant for brukerorganisasjonene.

Ansatte som sitter rundt et møtebord. På en PC-skjerm vises lovdata.no. Foto: Cecile Bannow.

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner nemndmedlemmene. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariat. Vi utreder og forbereder sakene for behandling i nemnda.​ 

Nemnda behandler saker med tre eller fem medlemmer, avhengig av sakens vanskelighetsgrad.

 • 5-nemnd består av leder (jurist), nestleder (jurist), to leger og én brukerrepresentant.
 • 3-nemnd består av leder (jurist), én lege og én brukerrepresentant.

Pasientskadenemnda har delegert deler av avgjørelsesmyndigheten til sekretariatet. Det betyr at vi kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Oversikt over medlemmer i Pasientskadenemnda

​Jurister

 • tingrettsdommer Kjetil Gjøen, Ålesund
 • pensjonert advokat Ivar Holst, Oslo
 • lagdommer Kari Mjølhus, Tromsø
 • lagdommer Kristin Robberstad, Oslo
 • sorenskriver Marit Nervik, Røyse
 • advokat Nina Reiersen, Oslo
 • tingrettsdommer Marie Vonen, Bergen
 • tingrettsdommer Bjørn Enoksen Ristesund, Stavanger

Leger

 • overlege Øyvind Vennesland, Arendal
 • overlege Knut Hofft Kierulf, Trondheim
 • seksjonsoverlege Anne Gina Schie Berntsen, Oslo
 • overlege Lill Karin Mensen, Oslo
 • kommunelege Marit Voltersvik, Bergen
 • kommuneoverlege Tron Torkildsen, Nittedal
 • lege Arne Skredderstuen, Askøy
 • lege Annelise Skeie, Sogndal
 • lege Arthur Revhaug, Tromsø
 • fastlege Tord Haaland, Stavanger
 • overlege Toril Rabben, Oslo

Brukerrepresentanter

 • Anne Elisabeth Eriksrud, Norges astma- og allergiforbund, Oslo
 • Atle Larsen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Oslo
 • Sten Nymoen, pårørenderepresentant, Ski
 • Stian Innerdal, Norges blindeforbund, Oslo
 • Hanne Brostrøm, ansatt i Viken fylkeskommune (tidl. Forbrukerrådet), Fredrikstad
 • Live Kroknes Berg, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring