Medhold i dekning av sakskostnader grunnet klagerens helsetilstand (N2019/10770)

En mann krevde forhåndsavgjørelse om dekning av utgifter til advokathjelp under klagebehandlingen av erstatningssaken i Pasientskadenemnda. Begrunnelsen for kravet var at han kort tid før hadde fått et stort slag over høyre hjernehalvdel. Han hadde lagt ved legeerklæring fra nevrolog.

Mannen hadde vært akutt kritisk syk, og ville få store konsekvenser av slaget. Han skulle gjennom et langvarig rehabiliteringsforløp og ville ikke være i stand til å representere seg selv i overskuelig fremtid.

Mannen fikk dekket utgifter til advokathjelp i forbindelse med behandlingen av klagesaken med inntil fem timer.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring