Avslag på dekning av sakskostnader (N2022/2848)

En kvinne krevde forhåndsavgjørelse om dekning av utgifter til advokathjelp under klagebehandlingen av erstatningssaken i Pasientskadenemnda.

Kravet ble begrunnet med at hun kun snakket noe norsk, at hun var ressurssvak og vanskeligstilt, og at hun ofte hadde behov for bistand for oversettelse fra familiemedlemmer.

Pasientskadenemnda kom til at det ikke var noen særlige grunner for å gi dekning av utgifter til advokathjelp i denne saken. Pasienten snakket og forstod noe norsk, og hun ble også bistått av ektefelle og barn. Saken var ikke særlig komplisert, og det var ikke andre forhold ved saken som gjorde at kvinnen hadde et særskilt behov for juridisk bistand.

Kvinnen fikk ikke dekket utgifter til advokathjelp i klageomgangen.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring