Oversikt over kva sakkunnige me har behov for no

Me har jamleg behov for fleire ulike sakkunnige på mange fagområde.

Akkurat no har me spesielt behov for følgjande sakkunnige (sortert etter sakstype):

Autorisasjon av helsepersonell

 • bioingeniør
 • fysioterapeut
 • helsefagarbeidar
 • jordmor
 • klinisk ernæringsfysiolog
 • lege som kjenner til reglane for spesialistgodkjenning
 • optikar
 • provisorfarmasøyt
 • psykolog
 • radiograf
 • reseptarfarmasøyt
 • sjukepleiar

Det er ein fordel at du kjenner innhaldet i utdanninga/utdanningane innan ditt fagområde.

Klagesaker frå Helfo

 • kjeveortoped

Pasientskadesaker

 • barne- og ungdomspsykiater
 • psykiater
 • psykolog
 • øyre-, nase-, halsspesialist
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring