Skal du sende faktura for nemndhonorar og reiseutlegg?

Veiledning til nemndmedlemmer som skal sende faktura for honorar. Husk å legge ved møtelisten!

Alle krav må meldes inn så snart møtet er ferdig, og timelisten er mottatt.

1. Lag og send faktura

Lag en faktura i fakturasystemet ditt og send den i elektronisk handelsformat (EHF) til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

 • Fakturaadresse: 984936966
 • Landskode: 9908 (hvis systemet ditt krever dette)

Dersom du ikke kan sende faktura i EHF-format, må du sende papirfaktura til:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Det er ikke mulig å sende faktura på e-post!

Følg fakturakravene

Det er klare krav til hvilke opplysninger en faktura skal inneholde (se eksempel under punkt 4). Et viktig krav er at alle fakturaer skal ha et unikt fakturanummer. Når du sender faktura til oss, må du også huske følgende:

 • Fakturaen skal merkes med referanse 1940aito.
 • Fakturaen må inneholde informasjon om aktuell møtetidspunkt
 • Møtelisten, som du har mottatt fra møteleder, skal legges ved.

Dekning av reiseutlegg

Hvis du har hatt utlegg til reise, må de ulike utgiftene kunne dokumenteres.
Utgiftene må registreres i fakturaen og godkjente kvitteringer legges ved.

En gyldig kvittering skal dokumentere:

 • navn på leverandøren
 • hva som er kjøpt
 • hvem som har kjøpt
 • dato for kjøp, eller tidsintervall ved hotell- og flyreise
 • beregnet mva.-sats
 • bekreftet betaling

MERK! En bestillingsbekreftelse er ikke en gyldig kvittering.

Vi dekker ikke kilometergodtgjørelse, kostgodtgjørelse, tips eller alkoholholdig drikke.

2. Skattemessig innrapportering

Dersom du fakturerer fra et firma som er et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap, blir honoraret meldt som personlig næringsinntekt til Skatteetaten.

Du må merke fakturaen med «Ikke skattemessig innberetning» dersom firmaet ditt ikke hører inn under innberetningsplikten.

3. Forslag til fakturasystem og hvem du kan kontakte dersom du har spørsmål om fakturering

Dersom du ikke har et egnet fakturabehandlingsprogram, er Conta et alternativ. Programmet støtter sending av EHF-faktura.

Les mer om sending av faktura på DFØs nettside

4. Eksempel på fakturahode og faktura med ordrelinjer

Avsender

Navn på din virksomhet eller organisasjonsnummer
Adresse

Mottaker

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Fakturaadresse

Elektronisk handelsformat (EHF): 984 936 966

Fakturahode

 • Deres referanse: 1940aito
 • Vår referanse: Navn på nemndmedlem
 • Leveringsdato: Dato for enkeltleveranse eller månedsslutt for løpende leveranse
 • Leveringssted: Krinkelkroken 1, Bergen
 • Fakturanummer: Unikt nummer
 • Fakturadato:
 • Forfall: 30 dager
 • Bankkontonummer:

Ordrelinjer

Ordrelinjer til faktura
Beskrivelse og møtedato Antall (timer) Enhetspris* Sum
Møte ……nemnda dato: 3 1265 3795

* Timeprisen er 1265 fra og med 1. juli 2024.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring