Skal du registrere utgiftsrefusjon?

Veiledning til eksterne lønnsmottakere (nemndmedlemmer) som skal opprette og sende utgiftsrefusjon.

Alle krav må meldes inn så snart som mulig etter at utgiften er betalt og det foreligger godkjent kvitteringer

1. Bruker hos DFØ

Du må være registrert som ekstern lønnsmottaker og ha tilgang til DFØs selvbetjeningsportal «Betalmeg» for å sende en utgiftsrefusjon.

Du får tilgang til portalen når du har oppdrag for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

2. Logg på DFØs system

Selvbetjeningsportalen til DFØ fungerer kun med en oppdatert nettleser, som for eksempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Internet Explorer er utdatert og støttes ikke.

Logg deg på DFØs system, enten via nettleser eller app, for å registrere honoraret:

Betalmeg er DFØs selvbetjeningsløsning på nett for honorarmottakere/eksterne.

I DFØ-appen kan honorarmottakere sende inn reiseregninger, utgiftsrefusjoner, honorarskjema og endre egne opplysninger.

Informasjon om reiseregning, utgiftsrefusjon og honorarer for honorarmottakere

3. Hvordan opprette og føre en utgiftsrefusjon i DFØ-appen?

 1. For å finne utgiftsrefusjonsskjemaet i DFØ-appen, velg «Utgiftsrefusjoner» og deretter klikk på «+» øverst i høyre hjørne.

  Skjermbilde av hvordan du fyller ut en utgidtsrefusjon i DFØ-appen.
 2. Oppgi datoen du betalte for det du ønsker refundert.

 3. Oppgi grunnen for eller i hvilken sammenheng du har måttet legge ut. F.eks. hvis du krever refusjon av flyreise knyttet oppdrag for rettssaksavdelingen vår der en sak er trukket eller utsatt. Oppgi aktuelt saksnummer i format N20XX/XXXX (med relevante tall).

 4. OBS: Ikke rør «Kostnadstilordning generelt»!
  Hvis du går inn dit, må du klikke på «X» en i venstre hjørne når du går ut igjen. Hvis du klikker på OK, låses muligheten for at regnskap kan redigere kostnadssted ved behov.

 5. Skriv inn ekstrainformasjon i kommentarfeltet dersom det er mer vi burde vite. Oppgi gjerne kontaktpersonen du har i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

  Skjermbilde av hvordan du fyller ut en utgidtsrefusjon i DFØ-appen.
 6. Klikk «Legg til ny utgiftspost» for å registrere det du ønsker å få refundert. Kun «Utgiftstype», «Beløp» og eventuelt «Valuta» skal fylles inn.

  OBS! Ikke legg til vedlegg her. En systemfeil gjør at kostnadstilordningen da låses.

  Legg vedleggene inn på et annet steg i prosessen, se info lenger nede.

  Aktuelle utgiftstyper

  «Refusjon div. andre utg. m/12% mva.» (for avbestilt flyreise/avbestilt hotell hvis det i kvitteringen viser beregnet 12% mva.) legg ved godkjente* kvitteringer og bekreftelse på avbestilling.

  «Refusjon div. andre utg.» (for avbestilt hotell hvis kvittering viser 0% beregnet mva.) legg ved godkjente* kvitteringer og bekreftelse på avbestillingen

 7. Klikk "OK".

  Skjermbilde av hvordan du fyller ut en utgidtsrefusjon i DFØ-appen.

 8. Bytt til fanen «Vedlegg».

 9. Legg inn godkjente* kvitteringer ev. annen dokumentasjon her.

  * En gyldig kvittering skal dokumentere: 

  • navn på leverandøren
  • hva som er kjøp
  • hvem som har kjøpt
  • dato for kjøp, eller tidsintervall ved hotell- og flyreise
  • beregnet mva.-sats
  • bekreftet betaling

   Pass på at filnavnene beskriver hva kvitteringen gjelder, at filene er riktig vei og at hele kvitteringen vises (inkludert firmanavnet).

 10. Når alle stegene er gjennomført, klikker du på «Send»-knappen øverst i høyre hjørne.

Trenger du hjelp?

Du finner mer informasjon hos DFØ:

Trenger du bistand underveis, kontakt DFØ kundesenter lønn, enten i chat, ved å ringe 400 18 659 eller å sende e-post til lonn@dfo.no.

DFØs veiledningsfilmer

Hvordan bruke «Betalmeg» i nettleser

Hvordan bruke «Betalmeg» i DFØ-appen

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring