Skal du ha honorar utbetalt som lønn med skattetrekk?

Veiledning til nemndmedlemmer som ønsker honorar utbetalt som lønn med skattetrekk. Husk å legge ved møtelisten!

Alle krav må meldes inn så snart møtet er ferdig og timelisten er mottatt.

1. Bruker hos DFØ

Du registrerer honoraret i systemet til Direktoratet for økonomistyring og forvaltning (DFØ). Du får tilgang til systemet når blir du begynner som nemndmedlem.

DFØ sender deg en e-post når du får tilgang til selvbetjeningsportalen for registrering av honorar. Du beholder tilgangen i minst ett år. Tilgangen blir deaktivert dersom du ikke har oppdrag hos oss på mer enn ett år.

2. Logg på DFØs system

Selvbetjeningsportalen til DFØ fungerer kun med en oppdatert nettleser, som for eksempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Internet Explorer er utdatert og støttes ikke.

Logg deg på DFØs system, enten via nettleser eller app, for å registrere honoraret:

Betalmeg er DFØs selvbetjeningsløsning på nett for honorarmottakere/eksterne.

I DFØ-appen kan honorarmottakere også sende inn reiseregninger, utgiftsrefusjoner, honorarskjema og endre egne opplysninger.

Informasjon om reiseregning, utgiftsrefusjon og honorarer for honorarmottakere

3. Hvordan registrerer jeg honoraret?

Når du bruker Betalmeg i en nettleser

Veiledning dersom du skal registrere godtgjørelsen i selvbetjeningsportalen på nett:

Trinn 1

 1. Åpne skjemaet Godtgjørelse.
 2. Trykk på + (plusstegnet) Lag ny.
 3. Skriv i feltet Formål:
  Møte i …..nemnda (skriv navnet på nemnda).
 4. Klikk på Trinn 2.

Trinn 2

 1. Trykk på + (plusstegnet) Legg til godtgjørelse.
 2. Skriv i feltet Beskrivelse: Møtehonorar
 3. Legg inn dato for møtet.
  Bruk dato for siste møtedag dersom møtet går over flere dager.
 4. Velg lønnart «Honorar» kode 1218.
 5. Legg inn totalbeløp (timesats x timeantall ref. møtelisten).
  Klikk på OK.
 6. Klikk på Trinn 3.

Trinn 3

 1. Klikk på knappen "+ Legg til vedlegg".
 2. Velg aktuelt vedlegg (møtelisten som du har mottatt fra møteleder).
 3. Velg åpne for å laste opp skjemaet.
 4. Trykk på Trinn 4.

Trinn 4

 1. Velg Gå til innsending.
 2. Klikk på Send til godkjenning.

Når du bruker DFØ-appen

Veiledning dersom du registrerer godtgjørelsen i appen til DFØ:

 1. Klikk «Registrer oppdrag»
 2. Velg Godtgjørelse i menyen.
 3. Klikk på + (plusstegnet) øverst til høyre for å åpne et nytt skjema.
 4. Skriv i feltet Formål:
  Møte i …..nemnda (skriv navnet på nemnda).
 5. Skroll ned og klikk på knappen "+ Legg til ny godtgjørelse".
 6. Skriv i feltet Beskrivelse:
  Møtehonorar
 7. Klikk på OK øverst i høyre hjørne.
 8. Legg inn dato for møtet.
  Bruk dato for siste møtedag dersom møtet går over flere dager.
 9. Klikk på OK.
 10. Registrer Lønnart = Honorar, kode 1218
 11. Klikk på OK.
 12. Registrer beløp: Legg inn totalbeløp (timesats x timeantall, ref. møtelisten).
 13. Klikk på OK.
 14. Klikk på OK en gang til for å lagre og å gå tilbake til siden med generelle data. Din godtgjørelse viser nå i dette bildet. Nederst er det et kommentarfelt hvor du kan du legge informasjon ved behov.
 15. Gå til arkfanen Vedlegg, ved å klikke på Vedlegg til høyre i det blå feltet.
 16. Klikk på "+Nytt vedlegg".
 17. Ta bilde av utfylt attesteringsskjema fra saksbehandler eller velg fra dine bilder dersom du allerede har et bilde av den.
 18. Navngi bildefilen og klikk OK.
 19. Klikk på Send øverst i høyre hjørnet for å sende inn skjemaet.

Trenger du hjelp?

Du finner mer informasjon hos DFØ:

Ifølge DFØ skal honorarmottakere få all hjelp de trenger i deres løsning, enten i chat, ved å ringe 400 18 659 eller å sende e-post til lonn@dfo.no.

DFØs veiledningsfilmer

Hvordan bruke «Betalmeg» i nettleser

Hvordan bruke «Betalmeg» i DFØ-appen

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring