Informasjon om endring i godtgjøring for gjennomgang og oversendelse av opplysninger fra journal

Fra og med 1. juli 2023 får kun privatpraktiserende helsepersonell godtgjøring for gjennomgang og oversendelse av opplysninger fra pasientjournal.

Helsepersonell som har et stetoskop rundt halsen og holder et nettbrett i hånden. Foto: Mostphotos.

Endringen gjelder for pasientskadesaker der klagen er sendt 1. juli 2023 eller senere.

Privatpraktiserende helsepersonell, uavhengig av om de har driftsavtale med det offentlige, kan få godtgjørelse for gjennomgang og oversendelse av opplysninger fra pasientjournal.

Det blir ikke utbetalt godtgjøring til helsepersonell som er innklaget som påstått skadevolder.

Godtgjørelsen for arbeid og utgifter ved gjennomgang, utskrift og oversendelse av relevante deler av pasientjournal er 0,5 ganger timesatsen i salærforskriften. Det er den gjeldende satsen når henvendelsen ble mottatt som brukes.

Krav om godtgjøring fremmes sammen med oversendelsen av opplysningene.

Helsepersonell som er bedt om å sende utdrag av pasientjournal, og som ved gjennomgang av journalen ikke finner relevante opplysninger å oversende, kan også fremme krav om godtgjøring.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring