Tilbakekreving av refusjonsutbetaling til behandler

Vi behandler klager på vedtak om tilbakekreving av refusjonsutbetaling til behandlerrefusjon.

Helseaktører med avtale om direkte oppgjør sender refusjonskrav til Helfo. Hvis Helfo avdekker feil i mottatte krav, kan de fatte vedtak om at behandler må betale tilbake beløpet som er utbetalt.

Feil i kravene kan for eksempel være

  • feil bruk av takster
  • behandling som ikke nødvendig
  • fiktive krav

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra Helfo. Det er alltid minst to personer som vurderer saken. Tilbakekrevingssaker blir ofte også vurdert av medisinsk sakkyndig.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til Helfo. Det er Helfo som følger opp vedtaket.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring