Behandlingsreise til utlandet

Vi behandler klager på vedtak om behandlingsreiser til utlandet.


Oslo universitetssykehus organiserer diagnosespesifikke behandlingstilbud i et varmt og solrikt klima til personer med definerte kroniske sykdommer. Behandlingsreise er et supplement til behandling gitt i Norge, men er ingen rettighet.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om behandlingsreise til utlandet.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Oslo universitetssykehus. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet. 

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering, og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra førsteinstansen. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender også vedtaket til Oslo universitetssykehus. Det er sykehuset som følger opp vedtaket dersom du får medhold.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring