Stevninger

Totalt antall stevninger av staten ved Pasientskadenemnda

År Antall
2022
207
2021 188
2020 133
2019 121
2018 97
2017 152
2016 103
2015 192
2014 181
2013 190
2012 175

Andel stevninger av vedtak fattet av Pasientskadenemnda

År Prosent
2022
8 %
2021 7 %
2020 6,4 %
2019 6,5 %
2018 6,6 %
2017 10,1 %
2016 10,3 %
2015 13,8 %
2014 8,7 %
2013 12,1 %
2012 12 %

En stevning blir ikke alltid tatt ut i samme år som nemndvedtaket er fattet. Tallene her tar ikke hensyn til dette, men viser antall mottatte stevninger per år delt på antall vedtak fattet av nemnda samme år.

Informasjonskapsler og personvern