Behandlingsreiser

Hvis du skal klage på vedtak om behandlingsreise til utlandet, må du klage til Oslo universitetssykehus.

Et lite barn, som har utslett bak knærne, står med bena i sanden. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Oslo universitetssykehus organiserer og kvalitetssikrer diagnosespesifikke behandlingstilbud i et varmt og solrikt klima til personer med definerte kroniske sykdommer. Behandlingsreise er et supplement til behandling gitt i Norge, men er ingen rettighet.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om behandlingsreise.

Hvem kan søke om behandlingsreise?

Dersom du har revmatisk inflammatorisk leddsykdom, senskader etter poliomyelitt, psoriasis eller kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet.

Klage på vedtak om avslag på behandlingsreise til utlandet må sendes til Seksjon for behandlingsreiser ved Oslo universitetssykehus innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Oslo universitetssykehus går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Oslo universitetssykehus

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder behandlingsreiser

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring