Fagleg rettleiing til masterstudentar

Vi tilbyr fagleg rettleiing til studentar som tek master i rettsvitskap og skal skrive masteroppgåve innan rettsområda våre.

En person marker ordet taushetsplikt i et dokument. Foto: Cecilie Bannow.

Dersom du skriv masteroppgåve i rettsvitskap innan eit av fagområda våre, kan du søkje om å få fagleg rettleiing. Dei største fagområda våre er

  • erstatningsrett
  • forvaltningsrett
  • helserett
  • EU/EØS-rett
  • prosedyre

Rettleiinga er avgrensa til inntil 15 timar per student.

Du søkjer om fagleg rettleiing via Webcruiter.

Søknadsfristen for rettleiing i haustsemesteret 2023 var 30. mai.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring