Årsrapporten for 2022 er publisert

I årsrapporten kan du lesa om aktivitetane og resultata våre frå 2022. 

To personer sitter i en sofa og snakker sammen. Foto: Cecilie Bannow.

Samfunnsoppdraget vårt er å ta vare på rettstryggleika til brukarar av og tilsette i helsetenestene. Vurderingane me gjer er viktige for både livssituasjonen til enkeltpersonar og interessene til fellesskapen i offentlege finansiert og velfungerande helsetenester.

I årsrapporten vår kan du lesa om korleis me har løyst samfunnsoppdraget vårt i 2022 og dette:

  • mål og krav i tildelingsbrevet
  • oppfølging av fellesføringar
  • HR-tal
  • resultata for de iulike sakstypane
  • rettssaker på pasientskadeområdet
  • rettssaker på helserettsområdet
  • årsrekneskapen
  • vurderingar av framtidsutsikter  
Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring