Hvordan er Statens helsepersonellnemnd sammensatt?

Statens helsepersonellnemnd er en uavhengig nemnd med syv medlemmer. Medlemmene har juridisk og helsefaglig kompetanse. Ett av medlemmene er brukerrepresentant.

Medarbeidere sitter rundt et bord. En person har en bærbar PC foran seg, og er inne på sidene til Lovdata. Foto: Cecilie Bannow.

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner nemndmedlemmene. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariatet til nemnda. Vi mottar, utreder og forbereder sakene for behandling i nemnda.​

Fra og med 1. juli 2023 kan nemndleder delegere myndighet til sekretariatet. Det betyr at sekretariat kan fatte vedtak på vegne av nemnda i enkelte saker.

Faste medlemmer

 • leder: tingrettsdommer Berit Sangolt, Bergen
 • nestleder: lagdommer Halvor Aas, Holmsbu
 • jurist: advokat Paal-Henrich Berle, Bergen
 • lege: Knut-Arne Wensaas, Bergen
 • psykolog: Anne-Kari Torgalsbøen, Oslo
 • sykepleier: Åshild Gjellestad, Bergen
 • brukerrepresentant: Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo

Varamedlemmer

 • leder: lagdommer Halvor Aas, Holmsbu
 • nestleder: tingrettsdommer Ketil Folkvard Aune Sondresen, Tønsberg
 • jurist: advokat Elise Stilloff, Eiksmarka
 • lege: Arne Skogholt, Sør-Odal​
 • psykolog: Odin Hjemdal, Trondheim
 • sykepleier: Fred-Ivan Kvam, Bergen
 • brukerrepresentant: Haakon Steen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Kristiansand
 • brukerrepresentant: Wenche Røkenes, Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks, Bjordal

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for enkelte vedtak gjort av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I slike saker byttes to av nemndas medlemmer med helsefaglig kompetanse ut med to som har farmasøytisk kompetanse og kalles Apotekklagenemnda.

Nemndas funksjonsperiode er fra 15. august 2022 til 15. august 2025.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring