Skal du sende faktura for honorar og reiseutlegg?

Veiledning til sakkyndige som skal sende faktura for honorar og reiseutlegg.

Alle krav må meldes inn så snart sakkyndigoppdraget er godkjent og ferdig.

1. Send besvarelse og timeoversikt

Send besvarelsen (sakkyndigoppdraget) og oversikt over medgåtte timer til saksbehandler via avtalt kommunikasjonskanal, for eksempel digital postkasse, post, e-post eller annen kanal. Oversikten skal også inneholde saksnummeret og navnet ditt.

 • Medgått reisetid dekkes med salærsats per påbegynte halvtime.
 • Reisefravær (for eksempel kontorfravær) dekkes kun hvis du kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra ditt faste arbeidssted.

Saksbehandleren går gjennom besvarelsen og timebruken. Når alt er godkjent, sender saksbehandler attesteringsskjema for honorar og annen informasjon du trenger til registrering av honorarkravet.

Husk å legge attesteringsskjemaet for honorar ved fakturaen. Årsaken er at det er en annen person som skal godkjenne utbetalingen.

2. Lag og send faktura

Lag en faktura i fakturasystemet ditt og send den i elektronisk handelsformat (EHF) til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

 • Fakturaadresse: 984936966
 • Landskode: 9908 (Hvis systemet ditt krever dette)

Dersom du ikke kan sende faktura i EHF-format, må du sende papirfaktura til:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Det er ikke mulig å sende faktura på e-post!

Følg fakturakravene

Det er klare krav til hvilke opplysninger en faktura skal inneholde (se eksempel under punkt 5). Et viktig krav er at alle fakturaer skal ha et unikt fakturanummer. Når du sender faktura til oss, må du også huske følgende:

 • Fakturaen skal merkes med referanse 1940aito.
 • Fakturaen må inneholde aktuelt saksnummer (N20XX/XXXX).
 • Attesteringsskjema for honorar, som du har mottatt fra saksbehandler, skal legges ved.

Dekning av reiseutlegg

Hvis du har hatt utlegg til reise, må de ulike utgiftene kunne dokumenteres.
Utgiftene må registreres i fakturaen og godkjente kvitteringer legges ved.

En gyldig kvittering skal dokumentere:

 • navn på leverandøren
 • hva som er kjøpt
 • hvem som har kjøpt
 • dato for kjøp, eller tidsintervall ved hotell- og flyreise
 • beregnet mva.-sats
 • bekreftet betaling

MERK! En bestillingsbekreftelse er ikke en gyldig kvittering.

Vi dekker ikke kilometergodtgjørelse, kostgodtgjørelse, tips eller alkoholholdig drikke.

3. Skattemessig innrapportering

Dersom du fakturerer fra et firma som er et enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap, blir honoraret meldt som personlig næringsinntekt til Skatteetaten.

Du må merke fakturaen med «Ikke skattemessig innberetning» dersom firmaet ditt ikke hører inn under innberetningsplikten.

4. Forslag til fakturasystem og hvem du kan kontakte dersom du har spørsmål om fakturering

Dersom du ikke har et egnet fakturabehandlingsprogram, er Conta et alternativ. Programmet støtter sending av EHF-faktura.

Les mer om sending av faktura på DFØs nettside

5. Eksempel på fakturahode og faktura med ordrelinjer

Avsender

Sakkyndiges virksomhet eller organisasjonsnummer
Adresse

Mottaker

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Fakturaadresse

Elektronisk handelsformat (EHF): 984 936 966

Fakturahode

 • Deres referanse: 1940aito
 • Vår referanse: Navn på sakkyndig
 • Leveringsdato: Dato for enkeltleveranse eller månedsslutt for løpende leveranse
 • Leveringssted: Krinkelkroken 1, Bergen
 • Fakturanummer: Unikt nummer
 • Fakturadato:
 • Forfall: 30 dager
 • Bankkontonummer:

Ordrelinjer

Ordrelinjer til faktura
Beskrivelse av vare/tjeneste + prosjektnummer/saksnummer + saksbehandlers bestillerreferanse Antall (timer) Enhetspris* Sum
Utredningsarbeid sak: N2021/01234 3 1265 3795
Sakkyndig vitne sak: N2021/98765 5 1265 6325

* Timeprisen er 1265 fra og med 1. juli 2024.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring