Skal du ha honorar utbetalt som lønn med skattetrekk?

Veiledning til sakkyndige som ønsker honorar utbetalt som lønn med skattetrekk.

Alle krav må meldes inn så snart sakkyndigoppdraget er godkjent og ferdig.

For å kunne melde inn krav, må du ha en bruker hos Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Du får tilsendt en e-post fra DFØ når tilgangen er klar. Les mer under punkt 1 om tilgang til selvbetjeningsportalen.

1. Bruker hos DFØ

Registrering av honorar gjøres i systemet til DFØ. 

For å få tilgang til DFØs selvbetjeningsportal «Betalmeg» til bruk for registrering av honorarkrav, må du sende følgende informasjon til regnskap@helseklage.no når du aksepterer oppdraget:

  • navn
  • adresse
  • fødselsnummer (11 siffer)
  • mobilnummer
  • e-postadresse
  • kontonummer

DFØ sender deg en e-post når du får tilgang til selvbetjeningsportalen. Du beholder tilgangen i minst ett år. Tilgangen blir deaktivert dersom du ikke har oppdrag hos oss på mer enn ett år.

2. Send besvarelsen for å få godkjent timebruken

Send besvarelsen (sakkyndigoppdraget) og oversikt over medgåtte timer til saksbehandler via avtalt kommunikasjonskanal, for eksempel digital postkasse, post eller e-post. Oversikten skal også inneholde saksnummeret og navnet ditt.

  • Medgått reisetid dekkes med salærsats per påbegynte halvtime.
  • Reisefravær (for eksempel kontorfravær) dekkes kun hvis du kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra ditt faste arbeidssted.

Saksbehandleren går gjennom besvarelsen og timebruken. Når alt er godkjent, sender saksbehandler attesteringsskjema for honorar og annen informasjon du trenger til registrering av honorarkravet.

Husk å laste opp attesteringsskjema for honorar eller legge det til som et vedlegg når du registrerer honoraret ditt i selvbetjeningsportalen Betalmeg eller i DFØ-appen.

Vi har honorarutbetaling to ganger i måneden.

3. Logg på DFØs system

Selvbetjeningsportalen til DFØ fungerer kun med en oppdatert nettleser, som for eksempel Chrome, Firefox, Safari eller Edge. Internet Explorer er utdatert og støttes ikke.

Logg deg på DFØs system, enten via nettleser eller app, for å registrere honoraret:

Betalmeg er DFØs selvbetjeningsløsning på nett for honorarmottakere/eksterne.

I DFØ-appen kan honorarmottakere sende inn reiseregninger, utgiftsrefusjoner, honorarskjema og endre egne opplysninger.

Informasjon om reiseregning, utgiftsrefusjon og honorarer for honorarmottakere

4. Hvordan registrerer jeg honoraret?

Når du bruker Betalmeg på nett

Veiledning dersom registrerer godtgjørelsen i selvbetjeningsportalen på nett:

Trinn 1

  1. Åpne skjemaet Godtgjørelse.
  2. Trykk på + (plusstegnet) Lag ny.
  3. Skriv oppdrag og saksnummer i feltet Formål:
    Honorar i sak N20XX/XXXX
  4. Klikk på Trinn 2.

Trinn 2

  1. Trykk på + (plusstegnet) Legg til godtgjørelse.
  2. Skriv oppdrag og saksnummer i feltet Beskrivelse:
    Honorar i sak N20XX/XXXX
  3. Dagens dato kommer automatisk.
  4. Velg lønnart 5520 Godtgj. Ikke feriep.ber.
  5. Legg inn totalbeløp (timesats x timeantall).
    Se attestert bekreftelse du har mottatt fra saksbehandler.
  6. Klikk på OK.
  7. Klikk på Trinn 3.

Trinn 3

  1. Klikk på knappen "+ Legg til vedlegg".
  2. Velg aktuelt vedlegg (attesteringsskjemaet som du har mottatt fra saksbehandler og lagret i forkant).
  3. Velg åpne for å laste opp skjemaet.
  4. Trykk på Trinn 4.

Trinn 4

  1. Velg Gå til innsending.
  2. Klikk på Send til godkjenning.

Når du bruker DFØ-appen

Veiledning dersom registrerer godtgjørelsen i appen til DFØ:

  1. Velg Godtgjørelse i menyen.
  2. Klikk på + (plusstegnet) øverst til høyre for å åpne et nytt skjema.
  3. Skriv oppdrag og saksnummer i feltet Formål:
    Honorar i sak N20XX/XXXX
  4. Skroll ned og klikk på knappen "+ Legg til ny godtgjørelse".
  5. Skriv oppdrag og saksnummer i feltet Beskrivelse:
    Honorar i sak N20XX/XXXX
  6. Klikk på OK øverst i høyre hjørne.
  7. Legg til aktuell dato (dato når du registrerer honoraret).
  8. Klikk på OK.
  9. Registrer Lønnart = Godtgj. Ikke feriep.ber, kode 5520.
  10. Klikk på OK.
  11. Registrer beløp: Legg inn totalbeløp (timesats x timeantall)
    Se attestert bekreftelse du har mottatt fra saksbehandler.
  12. Klikk på OK.
  13. Klikk på OK en gang til for å lagre og å gå tilbake til siden med generelle data. Din godtgjørelse viser nå i dette bildet. Nederst er det et kommentarfelt hvor du kan du legge informasjon ved behov.
  14. Gå til arkfanen Vedlegg, ved å klikke på Vedlegg til høyre i det blå feltet.
  15. Klikk på "+Nytt vedlegg".
  16. Ta bilde av utfylt attesteringsskjema fra saksbehandler eller velg fra dine bilder dersom du allerede har et bilde av den.
  17. Navngi bildefilen og klikk OK.
  18. Klikk på Send øverst i høyre hjørnet for å sende inn skjemaet.

Trenger du hjelp?

Du finner mer informasjon hos DFØ:

Ifølge DFØ skal honorarmottakere få all hjelp de trenger i deres løsning, enten i chat, ved å ringe 400 18 659 eller å sende e-post til lonn@dfo.no.

DFØs veiledningsfilmer

Hvordan bruke «Betalmeg» i nettleser

Hvordan bruke «Betalmeg» i DFØ-appen

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring