Tap av retten til å praktisere for trygdens regning

Vi behandler klager på vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning.


Helseaktører med avtale om direkte oppgjør
sender refusjonskrav til Helfo. Hvis Helfo avdekker feil i mottatte krav, kan de fatte vedtak om at behandler må betale tilbake beløpet som er utbetalt.

I de mer alvorlige tilfellene, kan Helfo også fatte vedtak om at behandleren mister rettet til å praktsere for trygdens regning. Det skjer når de ikke lenger har tillit til at behandleren forholder seg lojalt til regelverket, på bakgrunn av  feilene behandler har gjort.

Klagesakene gjelder tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

Skal du klage på et vedtak?

Saksbehandlingen hos oss

Vi får oversendt klagesaken fra Helfo. Når vi har mottatt saken din, sender vi deg et brev om at den er registrert hos oss. I brevet får du også informasjon om forventet saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden varierer etter sakens kompleksitet.

Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandleren som blir tildelt saken din gjør en ny juridisk vurdering og henter inn nye eller oppdaterte opplysninger hvis det er nødvendig. Vedkommende vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket fra Helfo. Det er alltid minst to personer som vurderer saken.

Når vi har fattet et vedtak i saken, sender vi det til deg eller din representant. Vi sender det også til Helfo. Det er Helfo som følger opp vedtaket.

Du kan følge klagesaken din på Min side.

Våre vedtak er endelige

Vedtak fra oss er endelige og kan ikke påklages videre. Vedtak kan bringes inn for domstolene for rettslig overprøving.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring