Saksvolum

Oversikt over hvor mange saker vi får inn hvert år per saksområde og hvor mange saker vi behandler.

Antall saker fordelt på saksområde i 2018

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1718 1467
Statens helsepersonellnemnd 271 253
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 68 75
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 18 19
Klagesaker fra Helfo 1661 1096
Andre klagesaker 135 141

I 2018 mottok vi totalt 3871 nye saker og behandlet 3051 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2017

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1712 1549
Statens helsepersonellnemnd 344 205
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 52 40
Apotekklagenemnda 0 0
Klagenemnda for behandling i utlandet 19 24
Klagesaker som ikke behandles i nemnd 1729 681

I 2017 mottok vi totalt 3856 nye saker og behandlet 2499 saker.

Antall saker fordelt på saksområde i 2016

Sakstype Nye saker Behandlede saker
Pasientskadenemnda 1712 1075
Statens helsepersonellnemnd 191 181
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 34 32
Apotekklagenemnda 2 2
Klagenemnda for behandling i utlandet 26 19
Klagesaker som ikke behandles i nemnd* 534 387

* Vi overtok klagesaker fra Helfo 1. januar 2017. Tallet kan derfor ikke sammenlignes med 2017.

I 2016 mottok vi totalt 2499 nye saker og behandlet 1696 saker.


Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvem som er førsteinstans 

Informasjonskapsler og personvern