Saksbehandlingstid

Tabellene under viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ferdigbehandlede saker. Saksbehandlingstiden regnes fra mottak til vedtak.

Oversikt over sannsynlig saksbehandlingstid på nye saker 

Saksbehandlingstid for Pasientskadenemnda

År                       Gjennomsnittlig behandlingstid 
2021 21,6 måneder*
2020 19 måneder
2019 21 måneder
2018 23 måneder
2017 20,5 måneder
2016 17,5 måneder

Saksbehandlingstiden på avsluttede pasientskadesaker er økt fordi vi har ferdigbehandlet mange eldre klagesaker.

Saksbehandlingstid for klagesaker fra Helfo

År Gjennomsnittlig behandlingstid
2021 14,7 måneder
2020 15 måneder
2019 15 måneder
2018 11 måneder
2017 7 måneder

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten overtok klagesakene fra Helfo 1. januar 2017.

Saksbehandlingstid for Statens helsepersonellnemnd

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
2021 12,1 måneder*
2020 8 måneder
2019 9 måneder
2018 11 måneder
2017 9 måneder
2016 8,5 måneder

* Saksbehandlingstiden på avsluttede klagesaker ble påvirket av at vi ventet på en rettslig avklaring ELTE-sakene.

Saksbehandlingstid for Klagenemnda for behandling i utlandet

År  Gjennomsnittlig behandlingstid 
2021 2,8 måneder
2020 3 måneder
2019 3 måneder
2018 4 måneder
2017 4,5 måneder
2016 4 måneder

Saksbehandlingstid for andre klagesaker

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
2021 3,4 måneder
2020 5 måneder
2019 8 måneder
2018 7 måneder
2017 9 måneder

Saksbehandlingstid for Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

År Gjennomsnittlig behandlingstid 
Første halvår 2020 2 måneder
2019 3 måneder
2018 3 måneder
2017 2,5 måneder
2016 3 måneder

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda ble lagt ned 1. juli 2020.

Informasjonskapsler og personvern