Presse

Vi hjelper journalister med spørsmål om oss, nemndene vi er sekretariat for, sakstyper vi behandler, tall og statistikk med mer. 

Et TV-kamera. Foto: Mostphotos

Hvis du har spørsmål om klagesaken din, må du ta kontakt med sentralbordet vårt.

Denne kontaktinformasjonen er kun for pressen:

Vi svarer på pressehenvendelser hverdager kl. 9.00–14.00.

Merk: Torsdag 9. desember svarer vi på henvendelser etter kl. 11.30.

Pressehenvendelser om enkeltsaker

For å kunne bekrefte at vi har mottatt, behandler eller har behandlet en enkeltsak, må klager eller klagers verge frita oss fra taushetsplikten. I klagesaker som gjelder administrative reaksjoner mot helsepersonell, kan vi bekrefte sak og gi informasjon om utfallet uten fritak fra taushetsplikten.

Vi behandler klagesaker som gjelder sensitive personopplysninger. Vi uttaler oss derfor kun om gangen i saken, og ikke om innholdet, selv med fritak fra taushetsplikten.

Fritak fra taushetsplikten

Klager/verge kan frita oss fra taushetsplikten via Min side.

Vi må vite

  • navn på journalist og redaksjon/oppdragsgiver
  • om det er spesielle forhold vi ikke kan uttale oss om
  • eventuell tidsbegrensing på fritaket

Klager/verge sender fritaket og opplysningene som en kommentar, eller laster opp et eget dokument, på saken. Bruk kategorien "Fritak fra taushetsplikt overfor navngitt person".

Pressehenvendelser om rettssaker

Vi uttaler oss ikke om saker som skal til behandling eller som er under behandling i retten. Dette gjelder også for dommer som ikke er rettskraftige.

Spørsmål om tall og statistikk

Forespørsler om spesielle statistikker kan ta noe tid å svare på.

På siden Årsrapporter, tall og statistikk finner du kanskje noe av det du lurer på. Der ligger årsrapportene våre og oversikt over blant annet saksvolum, saksbehandlingstid og rettssaker.

Skal du be om innsyn?

Send innsynhenvendelsen til post@helseklage.no.

Vi logger alle pressehenvendelser

Alle pressehenvendelser til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten blir logget. Det gjør vi for å kunne følge opp spørsmålene dine, slik at du får svar på det du lurer på, og for å ha oversikt over henvendelsene vi mottar.

I loggen skriver vi følgende opplysninger:

  • dato for henvendelsen
  • oppdragsgiver
  • navn
  • kontaktinformasjon
  • spørsmål

Informasjonen er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av pressehenvendelser. Opplysningene slettes etter ti år.

Informasjonskapsler og personvern