Presse

Vi hjelper journalister med spørsmål om oss, nemndene vi er sekretariat for, sakstyper vi behandler, tall og statistikk med mer. 

Rose-Marie Christiansen, direktøren i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage), intervjues av NRK i forbindelse med åpningen. Foto: Ådne SinnesDirektør Rose-Marie Christiansen intervjues av NRK under åpningen av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i Bergen.

Dersom du har spørsmål om saken din, må du ta kontakt med sentralbordet vårt.

Denne kontaktinformasjonen er kun for pressen:

Vi svarer på pressehenvendelser hverdager kl. 9.00–14.30.

Pressehenvendelser om enkeltsaker

For å kunne kommentere enkeltsaker, må personen saken gjelder frita oss for taushetsplikten.

Vedkommende, eller vedkommendes verge, må fylle ut og signere samtykkeskjemaet for fritak fra taushetsplikten:

Skjemaet sendes til info@helseklage.no sammen med bilde av gyldig legitimasjon.

Taushetsplikten gjelder ikke for utfallet i tilsynssaker mot helsepersonell.

Pressehenvendelser om rettssaker

Vi uttaler oss ikke om saker som skal til behandling eller er under behandling i retten. 

Våre advokater uttaler seg ikke i enkeltsaker. Vennligst ikke ta direkte kontakt med dem.

Spørsmål om tall og statistikk

Forespørsler om spesielle statistikker kan ta noe tid å besvare.

På siden Årsrapporter, tall og statistikk finner du kanskje noe av det du lurer på. Der ligger årsrapportene våre og oversikt over blant annet saksvolum, saksbehandlingstid og rettssaker.

Skal du be om innsyn?

Send innsynhenvendelsen din til post@helseklage.no.

Vi logger alle pressehenvendelser

Alle pressehenvendelser til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten blir logget. Det gjør vi for å kunne følge opp spørsmålene dine, slik at du får svar på det du lurer på, og for å ha oversikt over henvendelsene vi mottar.

I loggen skriver vi følgende opplysninger:

  • dato for henvendelsen
  • hvem som er oppdragsgiver
  • navnet ditt
  • kontaktinformasjonen din
  • spørsmålene dine

Informasjonen er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av pressehenvendelser. Opplysningene slettes etter ti år.

Informasjonskapsler og personvern