Når er neste nemndmøte?

Statens helsepersonellnemnd har vanligvis møte en gang i måneden, med unntak av i juli.

Planlagte nemndmøter i 2022

  • 6.–7. september
  • 4.–5. oktober
  • 8.–9. november
  • 6.–7. desember
Informasjonskapsler og personvern