Vi behandlet flere saker enn vi fikk inn i 2019

For første gang siden Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten ble opprettet, behandlet vi flere saker enn vi fikk inn. Totalt fikk vi inn 3945 saker og ferdigbehandlet 4094 saker.

Ansatte som sitter rundt et møtebord. På en PC-skjerm vises lovdata.no. Foto: Cecile Bannow

– Dette er en viktig milepæl for oss og vi er stolte av resultatet. Den økte saksavviklingen viser at vi er på riktig vei, og at vi skal klare målet vårt om å redusere saksbehandlingstiden vesentlig framover, sier direktør Rose-Marie Christiansen.

Økning i avviklede saker

I 2019 mottok vi totalt 3945 saker, som er 74 saker mer enn året før. Det er en del variasjoner på de ulike saksområdene våre. For eksempel har antall pasientskadesaker økt markant, mens det har vært en nedgang på andre saksområder.

På grunn av økt inngang på pasientskadeområdet, har også antall saker som vi har til behandling har økt noe. Dette til tross for at saksavviklingen var 28 prosent høyere i 2019 enn i 2018. 

Antall ferdigbehandlede pasientskadesaker er det nest høyeste etter opprettelsen av Pasientskadenemnda i 2003. Kun i 2014 ble det behandlet flere pasientskadesaker!

 

Oversikt over mottatte og avviklede saker i 2018 og 2019

Sakstype Mottatt 2018 Mottatt 2019 Endring % Avviklet 2018 Avviklet 2019 Endring %
Pasientskadenemnda 1718 2059 20 % 1467 1873 28 %
Klagesaker fra Helfo 1661 1412 -15 % 1096 1527 39 %
Statens helsepersonellnemnd 271 255 -6 % 253 406 60 %
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 68 54 -21 % 75 59 -21 %
Klagenemnda for behandling i utlandet 18 23 28 % 19 22 16 %
Andre klagesaker 135 139 3 % 141 207 47 %
Totalt 3871 3942 2 % 3051 4094 34 %


Oversikt over saker i restanse ved utgangen av 2018 og 2019

Sakstype Restanser 2018 Restanser 2019 Endring %
Pasientskadenemnda 3365 3613 7 %
Klagesaker fra Helfo 2052 1928 -6 %
Statens helsepersonellnemnd 269 116 -57 %
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda 12 11 -8 %
Klagenemnda for behandling i utlandet 4 4 0 %
Andre klagesaker 112 46 -59 %
Totalt 5814 5718 -2 %


Oversikt over utviklingen av restanser i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Graf som viser utviklingen av restanser fra utgangen av 2017 til og med utgangen av 2019.Grafen viser utviklingen av restanser totalt, fra utgangen av 2017 til og med utgangen av 2019.

Saksbehandlingstiden har gått ned på de fleste saksområdene våre

Vi har redusert saksbehandlingstiden på alle saksområdene våre, unntatt på pasientskadeområdet. For klagesakene fra Helfo er saksbehandlingstiden fortsatt lang, men vi forventer at den vil synke i 2020.

Det vil dessverre fortsatt ta noe tid før vi når vårt mål om å redusere saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet, men dette er vår høyeste prioritet.

– Vi vet at det er en stor belastning å vente lenge på et endelig svar fra oss. Vi skal jobbe videre med ulike tiltak for å redusere saksbehandlingstiden vår, og håper å nå nye milepæler framover, sier Christiansen.

Oversikt over sannsynlig saksbehandlingstid på klagesaker


Mer informasjon om viktige hendelser i 2019 og hva vi gjør for å redusere saksbehandlingstiden vår, blir oppsummert i årsrapporten som publiseres i slutten av første kvartal 2020.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern