Nye medlemmer oppnevnt til Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda

Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda. Nemndenes funksjonsperiode er fra 15. august 2022 til 15. august 2025.

Flere personer sitter rundt et bord og diskuterer. På bordet er det pc-er og Norges lover. Foto: Cecilie Bannow.

​Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda er uavhengige nemnder med juridisk og helsefaglig kompetanse. Ett av medlemmene er brukerrepresentant. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som oppnevner nemndmedlemmene.

Vi i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er sekretariatet til nemndene. Det betyr at vi mottar, utreder og forbereder sakene for nemndbehandling.​

Hvilke saker behandler nemndene?

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsepersonellnemnd behandler klager på vedtak fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

Klagesakene fra Statens helsetilsyn gjelder administrative reaksjoner mot helsepersonell. Klagesakene fra Helsedirektoratet gjelder autorisasjon og lisens til helsepersonell og spesialistgodkjenning.

Apotekklagenemnda

Statens helsepersonellnemnd er også klageorgan for enkelte vedtak gjort av Statens legemiddelverk etter apotekloven. I slike saker byttes to av nemndas medlemmer med helsefaglig kompetanse ut med to som har farmasøytisk kompetanse og kalles Apotekklagenemnda.

Apotekklagenemnda behandler klager på vedtak som gjelder advarsel til apotekkonsesjonær/apoteker, drift av filialapotek og konsesjon til drift av apotek.

Medlemmer i Statens helsepersonellnemnd fra 15. august

Faste medlemmer

 • leder: tingrettsdommer Berit Sangolt, Bergen
 • nestleder: lagdommer Halvor Aas, Holmsbu
 • jurist: advokat Paal-Henrich Berle, Bergen
 • lege: Knut-Arne Wensaas, Bergen
 • psykolog: Anne-Kari Torgalsbøen, Oslo
 • sykepleier: Åshild Gjellestad, Bergen
 • brukerrepresentant: Arnfinn Aarnes, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo

Varamedlemmer

 • leder: lagdommer Halvor Aas, Holmsbu
 • nestleder: tingrettsdommer Ketil Aune Sondresen, Tønsberg
 • jurist: advokat Elise Stilloff, Eiksmarka
 • lege: Arne Skogholt, Sør-Odal​
 • psykolog: Odin Hjemdal, Trondheim
 • sykepleier: Fred-Ivan Kvam, Bergen
 • brukerrepresentant: Haakon Steen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Kristiansand
 • brukerrepresentant: Wenche Røkenes, Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks, Bjordal

Medlemmer i Apotekklagenemnda fra 15. august

Faste medlemmer

 • provisorfarmasøyt Tonje Krogstad, Nesoddtangen
 • apoteker Øyvind Haagensen, Kvaløya

Varamedlemmer

 • apoteker Tor Erik Torbergsen, Harstad
 • apoteker Stein Lorentzen-Lund, Oslo
Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern