Ny forskrift gir høyere utbetaling til de som har krav på pasientskadeerstatning for fremtidig tap

Endringen gjelder for pasientskadeerstatning som utmåles fra og med 1. oktober 2022.

Bildet syner ein konsultasjon mellom ein lege og ein pasient. Legen held eit nettbrett i hendene. Foto: Mostphotos.

Som hovedregel utmåles pasientskadeerstatning som en engangssum. Ved beregning av erstatning for fremtidig tap, brukes en kapitaliseringsrente for å beregne beløpet.

Dette gjøres for å ta hensyn til den avkastningen den skadelidte må kunne forvente å oppnå ved at erstatningen utbetales i en engangsutbetaling.

Frem til i dag har det vært opp til domstolene å fastsette kapitaliseringsrenten.

Lavere rente vil gi mer i erstatning

I 2014 kom Høyesterett til at kapitaliseringsrenten som hovedregel skal være 4 prosent. Den nye forskriften setter den generelle renten til 2,5 prosent.

I tilfeller der erstatningen helt eller delvis skal plasseres som bankinnskudd etter vergemålsloven, for eksempel fordi den skadelidte er under 18 år, skal renten settes til 1,5 prosent. Det henger sammen med at disse skadelidte ikke har samme muligheter til å investere erstatningssummen.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2022 og gjelder for personskadeerstatning, blant annet pasientskadeerstatning, som utmåles etter at forskriften har trådt i kraft.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern