I første halvår fikk 2484 klagere svar på saken sin

Vi mottok 1964 klagesaker og behandlet 2484 saker i første halvår. På pasientskadeområdet behandlet vi 1551 saker, som er ny rekord siden opprettelsen av Pasientskadenemnda.

To personer oppdaterer tall på en tavle. Foto: Cecilie Bannow.

Antall klagesaker totalt reduseres for hver måned siden vi behandler flere saker enn vi mottar.

Oversikt over antall saker fordelt på saksområde i første halvår 2022 og 2021

Sakstype Nye saker 2022
Behandlede saker 2022
Nye saker 2021 Behandlede saker 2021
Pasientskadenemnda 1097 1551 1110 1452
Statens helsepersonellnemnd 115 112 99 88
Apotekklagenemnda 1 2 0 1
Klagenemnda for behandling i utlandet 9 14 11 9
Klagesaker fra Helfo* 689 749 905 930
Andre klagesaker 53 56 35 52
Totalt 1964 2484 2166 2531

* Klagesaker fra Helfo inkluderer ankesaker til Trygderetten.

Vi har mottatt rundt 200 færre klagesaker hittil i år, men det er en økning på noen saksområder. Under "Andre klagesaker" har det vært en økning i saker som gjelder avslag på dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften og tildeling av avtalespesialisthjemmel.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på vei ned

Det er fortsatt lang saksbehandlingstid på noen av saksområdene våre, men resultatene viser at vi behandler de eldste sakene først og at saksbehandlingstiden er på vei ned. Saksbehandlingtiden på klagesaker til Statens helsepersonellnemnd har dessverre økt litt på grunn av få ressurser i sekretariatet.

Oversikt over gjennomsnittlig saksbehandlingstid på avsluttede saker hittil i år

Sakstype Saksbehandlingstid per 1. juli 2022
Pasientskadenemnda 18 måneder
Statens helsepersonellnemnd 14,7 måneder
Apotekklagenemnda 8,3 måneder
Klagenemnda for behandling i utlandet 2,7 måneder
Klagesaker fra Helfo 13,3 måneder
Andre klagesaker 4,3 måneder

Vi har behandlet det høyeste antall pasientskadesaker siden opprettelsen av Pasientskadenemnda

I første halvår behandlet vi det høyeste antall pasientskadesaker siden Pasientskadenemnda ble opprettet i 2003. Vi mottok 1097 klagesaker fra Norsk pasienstskadeerstatning og behandlet 1551 saker.

Vi ligger godt an til å klare målet om 12 måneders gjennomsnittlig saksbehandlingstid på pasientskadesaker i løpet av 2023.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern