Høyring: Vil gi autorisasjon til fleire

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å gi autorisasjon til naprapatar, osteopatar, logopedar og paramedisinerar. Vi har sendt inn vårt høyringssvar.

En fysioterapeut eller manuellterapeut jobber med skulderen til en pasient. Foto: Mostphotos

Departementet foreslår å endre helsepersonellova, og autorisere naprapatar, osteopatar, logopedar og paramedisinarar.

Les forslaget til lovendringa her

Nasjonalt klageorgan for helsetenesta er sekretariat for Statens helsepersonellnemnd som behandlar klager på avslag på søknader om autorisasjon og lisens som helsepersonell.

Det vil difor vere Statens helsepersonellnemnd som vil behandle klagesakene i dei tilfella der autorisasjon eller lisens ikkje blir innvilga for dei eventuelt nye autorisasjonsgruppene.

 

Les høyringssvaret vårt

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern