Høring: Forslag til endringer i førerkortforskriften vedlegg 1

Endringsforslaget gjelder videreføring av dispensasjoner for førerett i tunge klasser for personer med syn på bare ett øye. Her kan du lese våre merknader til den foreslåtte endringen.

Lastebil som kjører på en motorvei. Foto: Mostphotos.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er klageinstans over vedtak fra Fylkesmannen i førerkortsaker.

Her er vårt høringssvar til forskriftsendringen

Bakgrunn for høringen

Krav til synsstyrke på begge øyne for førere av tunge kjøretøy trådte i kraft i Norge i juli 2010. Ifølge EU-kommisjonen er det ikke anledning til å gjøre unntak fra de medisinske kravene i EUs førerkortdirektiv. 

Ved endring av helsekravene i førerkortforskriften vedlegg 1 fra 1. oktober 2016, ble muligheten til å få dispensasjon fra helsekravene sterkt innskrenket. Det ble imidlertid vedtatt en overgangsbestemmelse, som har gjort det mulig å få fornyet en dispensasjon som var innvilget før det nye regelverket trådte i kraft. Denne overgangsbestemmelsen gjelder ut september 2019.

Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vil legge til rette for at personer med syn på kun ett øye fortsatt kan få dispensasjon fra helsekravene til førerkort for tunge kjøretøy. Forslaget til regelverksendringen vil gjøre det mulig å videreføre tidligere innvilgede dispensasjoner etter 30. september 2019.

Høring: Endringer i førerkortforskriften vedlegg 1

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern