Høring: Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at helsepersonell skal få enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter for kvalitetssikring eller egen læring. Vi har gått gjennom forslagene til endring i helsepersonelloven § 29 c og sendt vår høringsuttalelse.

Helsepersonell med stetoskop rundt halsen sitter og leser noe på et nettbrett. Foto: Mostphotos.

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten behandler klager på vedtak fra flere instanser. Vår erfaring er at deling av informasjon og enklere tilgang til helseopplysninger kan være nyttig for å bedre kvaliteten av tjenestene og øke tilliten til helsevesenet og forvaltningen.

Her kan du lese vårt høringssvar til lovendringen

Bakgrunn for høringen

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forenkle helsepersonells adgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring. Dette vil typisk være når helsepersonell ønsker å få avklart om vurderingene og tiltakene som ble gjort var riktige. Det er et gode for pasientene at helsepersonell stadig lærer og kvalitetssikrer sine vurderinger.

Taushetsbelagte opplysninger kan i dag etter særskilt anmodning gjøres tilgjengelige for helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, for kvalitetssikring av helsehjelpen eller egen læring, jf. helsepersonelloven § 29 c. 

Departementet foreslår å fjerne kravet til at helsepersonell må be om å få disse opplysningene. De kan dermed søke opp helseopplysninger i tidligere pasienters journal. Det vil fortsatt være krav til oversikt (logg) over hvem som har hentet opplysninger fra journaler og at oversikten kan gjøres tilgjengelig for pasienten.

 

Høring; Forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læringPublisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern