Høring: Endringer i domstolstrukturen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å gjeninnføre strukturen domstolene hadde før domstolreformen i 2021. Vi støtter ikke forslaget.

Fotografiet syner ei dommarklubbe på eit bord. Foto: Mostphotos.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre domstolstrukturen.

Ved domstolreformen i 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23, og antall jordskifteretter fra 34 til 19.

Departementet foreslår nå å i utgangspunktet gjeninnføre strukturen domstolene hadde før reformen.

Vi har sendt inn vårt høringssvar

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten støtter ikke reverseringsforslaget. Vi grunngir dette i høringssvaret vårt.

 

Les høringssvaret fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern