Gode avviklingstall så langt i år

Vi har hittil i år økt saksavviklingen vår totalt med over 40 prosent. Størst økning er det på pasientskadeområdet.

Tre saksbehandlere står foran en tavle og snakker sammen. Foto: Cecilie Bannow.

I perioden januar til april 2018 avviklet vi 957 saker totalt på alle saksområder. I samme periode i år har vi avviklet 1368 saker. Det er en økning på 43 prosent for hele virksomheten.

76 prosent flere pasientskadesaker er behandlet

Vi har størst økning i saksavviklingen på pasientskadeområdet, som er det saksområdet med flest klagesaker og størst restanse. Klagesakene gjelder helt eller delvis avslag på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. De behandles i Pasientskadenemnda eller av sekretariatet etter delegasjon fra nemnda. I løpet av årets første fire måneder har vi avviklet hele 76 prosent flere pasientskadesaker sammenlignet med samme periode i 2018.

Klagesaker fra Helfo er vårt nest største saksområde. Der har vi økt saksavviklingen med 35 prosent.

Den eneste sakstypen vi ikke har klart å øke avviklingen i hittil, er førerkortsaker. Dette er klager på vedtak fattet av Fylkesmannen etter førerkortforskriften.

På de øvrige områdene er tallene nokså stabile sammenlignet med samme periode i 2018.

Økende inngang av nye saker

I perioden januar til april i 2018 mottok vi 1166 nye klagesaker. I samme periode i år mottok vi 1462 nye klagesaker, noe som tilsvarer en økning med 25 prosent.

Økningen er foreløpig ikke dramatisk, men må følges nøye i tiden fremover.

Mottatte og avsluttede saker


Sakstype
Mottatt
jan.–apr.
2018
Mottatt
jan.–apr.
2019
Endring 
%
Avsluttet
jan.–apr.
2018
Avsluttet
jan.–apr.
2019
Endring 
%
Pasientskadenemnda 566 748 32 % 405 713 76 %
Helseoppgjør/Helfo 438 522 19 % 344 463 35 %
Statens helsepersonellnemnd 89 125 40 % 99 108 9 %
PGD-nemnda 25 20 -20 % 22 25 14 %
Klagenemnda for behandling i utlandet 4 7 75 % 3 7 133 %
Andre klagesaker 44 40 -9 % 84 52 -38 %
Sum 1166 1462 25 % 957 1368 43 %

Tiltak for å få ned saksbehandlingstiden

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å få opp avviklingshastigheten og å øke kompetansen til de nye saksbehandlerne i Bergen. Det tar tid å bygge opp kompetansen, men vi er på god vei!

Eksempler på tiltak for å redusere behandlingstiden

  • Et restanseprosjekt på pasientskadeområdet for å få ferdigbehandlet de eldste sakene. Vi nærmer oss en avslutning på første del av prosjektet, som er å avslutte de 300 eldste sakene våre.
  • Jobbe med kompetanseoverføring fra erfarne saksbehandler i Oslo til nyansatte i Bergen. Målet er å gi nyansatte økt mestringsfølelse.
  • Egne skrivedugnader der erfarne saksbehandlere sitter skulder-ved-skulder med nyansatte saksbehandlere.
  • Å ansette flere saksbehandlere. Vi trenger flere saksbehandlere og skal lyse ut stillinger i nær fremtid.

Rose-Marie ChristiansenRose-Marie Christiansen
direktør i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern