Samtykke til innhenting av informasjon

For at vi skal kunne behandle saken din så grundig som mulig, kan det bli behov for å innhente flere nødvendige opplysninger og oppdatert dokumentasjon. Vi trenger ditt samtykke til å innhente dette.

Saksbehandler som sitter foran en PC. Foto: Cecilie Bannow

Vi innhenter opplysningene først etter at du har gitt ditt samtykke.

Hva slags informasjon hentes inn?

Hvilke opplysninger vi innhenter varierer etter behovet i den enkelte sak. Vi innhenter kun informasjon eller dokumenter som kan være viktige for å opplyse saken din.

For mer informasjon om hvilke opplysninger det kan bli aktuelt å innhente, se samtykkeerklæringen under. 

Hva skjer hvis jeg ikke samtykker?

Dersom du ikke samtykker, avgjør vi saken din på grunnlag av informasjonen vi har fått. Eventuelle tilleggsopplysninger vi får fra deg, kan få begrenset betydning dersom vi ikke får vurdere all relevant og oppdatert informasjon samlet.

Hvem kan signere samtykket?

For at vi skal vite at du har gitt et informert samtykke, er det kun du eller din verge som kan gi samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket ditt.

Kan jeg signere samtykkeerklæringen digitalt?

Dersom du har en pasientskadesak, kan du signere samtykkeerklæringen digitalt. Du må bruke den unike lenken som ligger i brevet om mottatt sak.

Vi utvikler nå en brukerportal (Min side) der samtykkeerklæringen kan signeres digitalt uansett sakstype. Min side lanseres etter planen i desember 2020. 

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring dersom du er verge


Send utfylt og signert samtykkeerklæring (s. 2) til:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Postboks 230 Skøyen
0213 Oslo

Vennligst ikke send personsensitiv informasjon med e-post! E-post er en åpen kommunikasjonskanal og tilfredsstiller ikke kravene til sikker kommunikasjon.

Er du pilotbruker på Min side?

Pilotbrukere på Min side kan signere samtykkeerklæringen digitalt der fra og med 15. juni 2020.

Dersom du ikke vil signere samtykket digitalt, kan du laste opp PDF-skjemaet under "Mine dokumenter".

Informasjonskapsler og personvern