Praksisplass

Vi samarbeider med Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen om praksisplassar for studentar. I praksisperioden får du relevant arbeidserfaring og prøve ut korleis det er å jobbe i ein statleg etat.

To kvinner og en mann sitter i en sofa. De snakker sammen og smiler. Foto: Cecilie Bannow.

Nasjonalt klageorgan for helsetenesta har praksisplassar for studentar som går på

  • rettsvitskap ved Universitetet i Tromsø (7. semester)
  • praktisk informasjonsarbeid ved Universitetet i Bergen

Studentar som tek rettsvitskap har praksis i ei avdeling som jobbar med saksbehandling, enten i helserettsavdelinga eller i ei av avdelingane som behandlar pasientskadesaker.

Studentar som tek praktisk informasjonsarbeid har praksis ved strategi- og kommunikasjonsavdelinga.

Andre utdanningsinstitusjonar eller utdanningar som ønskjer samarbeid om praksisplassar, kan sende ein e-post til student@helseklage.no.

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring