Vi trenger flere helsefaglige sakkyndige

For å utrede klagesakene grundig, har vi i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten jevnlig behov for ulike helsefaglige sakkyndige. Se hvilke sakkyndige vi har behov for nå.

En lege sitter og snakker med en pasient. Foto: Mostphotos.

Klagesakene vi behandler gjelder helsefaglige problemstillinger og utdanninger. Vi trenger derfor ofte bistand fra eksterne sakkyndige som kan gi faglige vurderinger. Som sakkyndig får du arbeide med mange ulike medisinske problemstillinger innenfor ditt fagområde.

Ved å ta på deg oppdrag som medisinsk sakkyndig, bidrar du til at vi avgjør sakene våre på riktig helsefaglig grunnlag. Du vil både få brukt dine kunnskaper og erfaringer, og få nye erfaringer fra arbeidet med klagesakene.

Hvilke sakkyndige trenger vi?

Vi har jevnlig behov for flere ulike sakkyndige på mange fagområder. For øyeblikket har vi behov for følgende sakkyndige:

Autorisasjon av helsepersonell

 • bioingeniør
 • fysioterapeut
 • helsefagarbeider
 • jordmor
 • klinisk ernæringsfysiolog
 • lege som kjenner til reglene for spesialistgodkjenning
 • nevrolog
 • optiker
 • provisorfarmasøyt
 • radiograf
 • reseptarfarmasøyt
 • sykepleier

Det er en fordel at du kjenner innholdet i utdanningen(e) innen ditt fagområde.

Klagesaker fra Helfo

 • kjeveortoped

Pasientskadesaker

 • barne- og ungdomspsykiater
 • psykiater
 • psykolog
 • øre-, nese-, halsspesialist

Har du lyst til å ta oppdrag som helsefaglig sakkyndig?

Sakkyndige erklæringer er en del av det medisinske grunnlaget i saksbehandlingen. Erklæringene er avgjørende for at vi skal kunne treffe riktige vedtak, sikre god kvalitet og ta vare på rettssikkerhet i saksbehandlingen. Arbeidet er honorert.

Hvis du har spørsmål eller ønsker oppdrag som ekstern sakkyndig, send en e-post til sakkyndige@helseklage.no. Husk å sende CV og skrive hvor mange oppdrag du kan ta i løpet av et år.

Les mer hvordan en sakkyndig arbeider og hvem som kan bli sakkyndig

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring