– Stor variasjon gjør det gøy å være her

Frederick er juridisk rådgiver på helserettsavdelingen. Han mener gode kollegaer og de interessante arbeidsoppgavene er noe av det beste med jobben hans.

Bilde av Frederick Ramm Steen. Foto: Cecilie Bannow.

Frederick har jobbet i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten siden 2018. Her forbereder og utreder han saker som skal til behandling i Statens helsepersonellnemnd og i Klagenemnda for behandling i utlandet.

– Veldig mye ansvar hviler på oss. For eksempel i tilsynssakene, der vi mellom annet skal vurdere om helsepersonell ikke lenger skal få praktisere yrket fordi autorisasjonen blir tilbakekalt.

– I saker som skal til klagenemnda, kan det for eksempel være kreftsaker eller saker der personen har en sjelden diagnose og har søkt om å få dekket utgiftene til behandling i utlandet. Sakene vi jobber med har stor betydning for andres liv, så her får du motivasjon til å gi jernet.

Samarbeider med Regjeringsadvokaten og medisinsk sakkyndige

Når Frederick får en ny sak, går han gjennom dokumentene, henter inn nye opplysninger og gjør en grundig juridisk vurdering. Her samarbeider han tett med leger og andre medisinsk sakkyndige.

– Det er utrolig interessant, og vi lærer mye medisin. Som jurist kan jeg se hva som er de juridiske spørsmålene, men vi trenger selvsagt å se flere sider av en sak og har mange gode, nyttige og interessante samtaler med de sakkyndige.

Når saken er ferdig utredet, skriver og sender han en innstilling til nemnda. Så møter han nemnda og gjør rede for saken og sin vurdering. Helserettsavdelingen har 30 ulike fagområder, så vi får jobbe med mye forskjellig, forteller Frederick.

– Jeg har knapt opplevd større variasjon noe sted. Det spenner fra tunge tilsynssaker til rettsaker der jeg bistår Regjeringsadvokaten, skriver utkast til tilsvar og bidrar som partsrepresentant i hovedforhandlingene med å gi faglig støtte.

– I Helsepersonellnemnda er det jevnlig rettsaker, der dommere skal rettslig prøve nemndas vedtak, hvor du har forberedt saken og skrevet innstillingen. Noen ganger er det saker der du selv kan være med og danne praksis. Da har jeg tenkt «wow, er jeg med på dette!».

Lærer hele tiden nye ting

Frederick er direktørens representant og har et faglig ansvar i klagenemnda. Det betyr at han administrerer mye av det praktiske før, under og etter nemndmøtene, og holder oversikt over nemndas praksis og endringer i regelverket. Han gjør også en andrehåndsvurdering av alle sakene som skal opp til behandling i nemndmøter.

– Variasjonen er forfriskende, og for meg er det noe av det som gjør at det er gøy å være her! Det er alltid noe nytt, nye sakstilfeller eller problemstillinger du aldri før har tenkt på.

– Akkurat nå holder jeg på å lære om autorisasjonssaker. Der er det gjerne helsepersonell med utenlandsk utdanning, og vi må sette oss inn i EØS-rett. Du kommer aldri til å bli utlært hos oss.

Får påvirke egen arbeidshverdag

Hos oss er det rom for å bidra mye på mange ulike områder. Det kan være alt fra utforming av innstillingene, til hvordan de blir lagt frem i nemnda, sier Frederick.

– Jeg kan komme med forslag, dele det jeg kan og være med på å forme det vi trenger. Det gjør at jeg kjenner at jeg ikke bare er en del av et maskineri. Jeg får bidra, og det kjennes veldig givende at jeg har noe å si i det store bildet.

– Hva vil du trekke frem til de som vurderer å søke seg hit?

– Det beste med å jobbe her er de gode kollegaene, de interessante arbeidsoppgavene, et godt arbeidsmiljø og følelsen av at det du gjør betyr noe – både for enkeltpersonene som har en sak hos oss, men også for arbeidsplassen og for hverdagen vår her.

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring