Enstemmig avgjørelse i ELTE-sakene

Statens helsepersonellnemnd har behandlet alle klagesakene fra psykologikandidatene med masterutdanning fra Eötvös Loránd University i Budapest.

En person sitter ved et skrivebord og leser en lov. Foto: Ådne Sinnes.

49 norske kandidater med masterutdanning i psykologi fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest, Ungarn, klaget inn avslag på søknad om lisens som psykolog i Norge i 2017. Statens helsepersonellnemnd har nå behandlet alle klagesakene.

Kandidatene oppfyller ikke vilkårene for autorisasjon eller lisens

SHPN behandlet fire klagesaker 15. desember 2017 og 45 klagesaker 13. og 14. mars 2018. I alle sakene var nemnda enstemmig i at psykologikandidatene fra ELTE ikke oppfylte vilkårene for autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Ifølge nemndas avgjørelse oppfyller ikke psykologikandidatene vilkårene for autorisasjon eller lisens, verken etter EØS-forskriften eller helsepersonelloven §§ 48a og 49. Psykologikandidatene er ikke kvalifisert for å arbeide i helsevesenet i Ungarn uten spesialisering. De har derfor søkt autorisasjon til et annet yrke enn det de er utdannet til.

For store mangler ved ELTE-utdanningen

Utdanningen som psykologikandidatene har gjennomført har betydelige mangler sammenlignet med den norske profesjonsutdanningen i psykologi. Manglene i utdanningen er for store til at det kan gis lisens. En periode med klinisk praksis kan etter nemndas syn ikke kompensere for disse manglene.

Psykologiutdanningen som ELTE-kandidatene har gjennomført har likehetstrekk med masterutdanningen i psykologi i Norge. Denne masterutdanningen gir ikke grunnlag for autorisasjon som psykolog. Psykologikandidatene fra ELTE har mulighet til å jobbe på like vilkår som andre som har gjennomført en norsk masterutdanning i psykologi.   

Publisert / Endret
Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring