Kontaktinformasjon og fakturaadresse

Sentralbordet og resepsjonen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Foto: Cecilie Bannow

 • E-post: post@helseklage.no
 • Telefon: 22 99 36 30
 • Postadresse: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten,
  Postboks 230 Skøyen, 0213 Oslo
 • Besøksadresse: Krinkelkroken 1, 5014 Bergen
 • Organisasjonsnummer: 984 936 966

Sentralbordet er betjent på hverdager kl. 9.00–15.00.
I perioden 15. mai–14. september er sentralbordet betjent kl. 9.00–14.30.

Vennligst ikke send personsensitiv informasjon på e-post. Det er en åpen kanal som ikke tilfredsstiller kravene til sikker kommunikasjon. 

Skal du klage?

Du må sende klagen til samme instans som behandlet saken din. Hvis de opprettholder vedtaket, sender de klagesaken din til oss for ny juridisk vurdering. Du kan ikke klage direkte til oss.

Oversikt over hvilke klagesaker vi behandler og hvor du må sende klagen din

Kort om hvilke sakstyper vi behandler

Vi behandler klager på vedtak fra følgende instanser:

 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Helfo
 • Helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Fylkesmannen
 • de regionale helseforetakene
 • Oslo universitetssykehus
 • Statens legemiddelverk
 • Luftfartstilsynet

Vi behandler også søknader om Preimplantasjonsdiagnostikk.

Saksgangen hos oss kommer an på hvilken type sak det er. I noen sakstyper er det en av nemndene vi er sekretariat for som fatter vedtak, mens i andre er det vi som fatter vedtak. 

Mer informasjon om oss og nemndene vi er sekretariat for

Pressehenvendelser

Se egen kontaktinformasjon for journalister

Fakturaadresse

Leverandører av varer og tjenester skal sende faktura og kreditnota elektronisk, i elektronisk handelsformat (EHF). Kravet gjelder for alle kjøp av varer og tjenester.

Elektronisk fakturaadresse: 9908:984936966

Husk å skrive bestillers referanse på fakturaen:
1940 og bestillers initialer, f.eks. 1940xxxx.

Vi oppfordrer de av våre leverandører som ikke sender elektronisk faktura til å ta i bruk dette så snart som mulig. Kontakt elfak@dfo.no for bistand.

Informasjonskapsler og personvern