Utfordringer og avklaringer i vaksinesakene

Selv om det er strenge krav til hvordan vaksiner utvikles, kan vaksiner i sjeldne tilfeller føre til skader/sykdom hos den vaksinerte. Personer som får økonomiske følger av skader/sykdom forårsaket av vaksinasjon har krav på pasientskadeerstatning.

En lege gir en pasient vaksine. Foto: Mostphotos

Vaksiner tilbys for at færre personer skal få smittsomme sykdommer, som i verste fall kan gi varige skader, og for å forhindre smittespredning. 

Få krav om erstatning etter vaksineskade 

Pasientskadeordningen mottar få krav om erstatning for vaksineskade, sammenliknet med hvor mange vaksinasjoner som gjennomføres hvert år i Norge.

Personer som tror de kan ha fått en skade etter vaksinasjon kan søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Hvis du får helt eller delvis avslag hos NPE, kan vedtaket påklages til Pasientskadenemnda. Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er sekretariat for nemnda.

De fleste sakene gjelder to vaksinetyper

Det er særlig to typer vaksiner vi har mottatt mange klagesaker om. Den første var Meningokokk-B-vaksinen, som ble gitt mot smittsom hjernehinnebetennelse i perioden 1988 til 1992. Den andre er Pandemrix-vaksinen, som ble gitt mot svineinfluensa i 2009 og 2010.

Meningokokk-B-vaksinen

Pasientskadenemnda har siden 2009 fattet 120 vedtak i klagesaker på Meningokokk-B-vaksinen. I de fleste sakene er det anført at vaksinen er årsaken til at pasientene har utviklet CFS/ME (chronic fatigue syndrom/myalgisk encefalopati). 

Mange av sakene ble vurdert som foreldet etter 20-årsfristen. Pasientskadenemnda har ikke gitt medhold i at denne vaksinen kunne medføre CFS/ME i disse sakene.

Pandemrix-vaksinen

Pasientskadenemnda har mottatt i overkant av 250 klagesaker etter Pandemrix-vaksinen. Første vedtak ble fattet i februar 2012.

Totalt har fem søkere så langt fått medhold i at de har krav på erstatning og i to andre saker har erstatningen blitt økt. Fra året 2012 til 2016 er det fattet 76 vedtak og ca. 170 saker venter på behandling. Dette er både ansvarssaker og utmålingssaker.

Årsaken til erstatningskravene er mangfoldige, men søvnsykdommen narkolepsi og utmattelsessykdommen CFS/ME (chronic fatigue syndrom/myalgisk encefalopati) utpeker seg som to hovedårsaker til at det søkes om erstatning.

Lang ventetid på klagesakene

Mange av klagesakene har fått lengre ventetid enn ønskelig. Det er to hovedgrunner til dette:

  1. Det var behov for en bred medisinsk utredning av en eventuell sammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og CFS/ME, og i så fall i hvilke tilfeller.
  2. Vi ventet på en juridisk avklaring fra Høyesterett, som først kom i november 2015.

I 2016 fikk vi de nødvendige avklaringer på begge disse to områdene. Vi er nå godt i gang med å ta unna sakene vi har hatt liggende.

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern