Enstemmig avgjørelse i ELTE-sakene

Statens helsepersonellnemnd har behandlet alle klagesakene fra psykologikandidatene med masterutdanning fra Eötvös Loránd University i Budapest.

En person sitter ved et skrivebord og leser en lov. Foto: Ådne Sinnes.

49 norske kandidater med masterutdanning i psykologi fra Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest, Ungarn, klaget inn avslag på søknad om lisens som psykolog i Norge i 2017. Statens helsepersonellnemnd (SHPN) har nå behandlet alle klagesakene.

Kandidatene oppfyller ikke vilkårene for autorisasjon eller lisens

SHPN behandlet fire klagesaker 15. desember 2017 og 45 klagesaker 13. og 14. mars 2018. I alle sakene var nemnda enstemmig i at psykologikandidatene fra ELTE ikke oppfylte vilkårene for autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Ifølge nemndas avgjørelse oppfyller ikke psykologikandidatene vilkårene for autorisasjon eller lisens, verken etter EØS-forskriften eller helsepersonelloven §§ 48a og 49. Psykologikandidatene er ikke kvalifisert for å arbeide i helsevesenet i Ungarn uten spesialisering. De har derfor søkt autorisasjon til et annet yrke enn det de er utdannet til.

For store mangler ved ELTE-utdanningen

Utdanningen som psykologikandidatene har gjennomført har betydelige mangler sammenlignet med den norske profesjonsutdanningen i psykologi. Manglene i utdanningen er for store til at det kan gis lisens. En periode med klinisk praksis kan etter nemndas syn ikke kompensere for disse manglene.

Psykologiutdanningen som ELTE-kandidatene har gjennomført har likehetstrekk med masterutdanningen i psykologi i Norge. Denne masterutdanningen gir ikke grunnlag for autorisasjon som psykolog. Psykologikandidatene fra ELTE har mulighet til å jobbe på like vilkår som andre som har gjennomført en norsk masterutdanning i psykologi.   

Publisert / Endret
Informasjonskapsler og personvern