Turnustjeneste for å få norsk autorisasjon som fysioterapeut

Hvis du skal klage på avslag om norsk turnusplass, må du sende klagen til Helsedirektoratet.

En fysioterapeut som hjelper en pasient med foten/kneet. Foto: Mostphotos.

Fysioterapistudenter som er utdannet i et EU- eller EØS-land må gjennomføre turnus i Norge for å få norsk autorisasjon.

Klagesakene gjelder avslag på søknad om norsk turnustjeneste.

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak om avslag må sendes til Helsedirektoratet innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helsedirektoratet går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de saken til oss for ny juridisk vurdering.

Helsedirektoratet

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder turnustjeneste for å få norsk autorisasjon som fysioterapeut​

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring