Produkt- og prislister i blåreseptforskriften

Leverandører som skal klage på vedtak som gjelder produkt- og prislister etter blåreseptforskriften, må klage til Helfo.

En person sjekker blodsukkernivået ved å stikke seg i fingeren med en måler. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Klagesakene fra leverandører gjelder:

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak som gjelder produkt- og prislister etter blåreseptforskriften må sendes til Helfo innen 6 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helfo går gjennom klagen og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Helfo

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder produkt- og prislister etter blåreseptforskriften

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring