Førerkort

Personer som skal klage på vedtak i førerkortsaker, må klage til Statsforvalteren.

En person tar i dørhåndtaket på en bil. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Hvis du ikke oppfyller helsekravene i førerkortforskriften, kan du søke Statsforvalteren om dispensasjon.

Klagesakene gjelder for eksempel saker der du

  • ikke får innvilget dispensasjon for å kunne kjøre bil
  • er uenig i dispensasjonsvilkårene
  • er uenig i lengden på dispensasjonsperioden

Skal du klage på et vedtak?

Klage på vedtak etter førerkortforskriften må sendes til Statsforvalteren innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Statsforvalteren går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Statsforvalteren

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder førerkort

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring