Dekning av sakskostnader i spesialisthelsetjenesten

Pasienter som har hatt utgifter for å få omgjort et vedtak fra spesialisthelsetjenesten til sin fordel, kan få dekket sakskostnadene.

Klage på vedtak om avslag på dekning av sakskostnader må sendes til helseforetaket innen 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor.

Helseforetaket går gjennom klagen din og vurderer om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Hvis vedtaket blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Regionale helseforetak

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder dekning av sakskostnader i spesialisthelsetjenesten

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring