Dekning av betalingskrav fra spesialisthelsetjenesten

Hvis pasienter som ikke er bosatt i Norge skal klage på faktura for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, må klagen sendes til det regionale helseforetaket.

En person som bruker kalkulator. Foto: Mostphotos.

Når pasienter som ikke er bosatt i Norge eller ikke er medlem i folketrygden får helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, mottar de i ettertid faktura med krav om betaling.

Klagesakene gjelder betalingskravet.

Skal du klage på en faktura? 

Klage på faktura må sendes til det regionale helseforetaket innen 3 uker etter at du mottok den. I klagen må du skrive hvilken faktura du klager på og hvorfor du mener den er feil.

Helseforetaket går gjennom klagen din og vurderer om de skal endre eller opprettholde betalingskravet. Hvis kravet blir opprettholdt, sender de klagesaken til oss for ny juridisk vurdering.

Regionale helseforetak

Hvordan behandler vi klagesaken?

Saksbehandlingen av klager som gjelder dekning av betalingskrav fra spesialisthelsetjenesten

Personvernerklæring Tilgjengelighetserklæring